004 - PrinterCreated with Sketch.

שירותי סריקה

סריקת ועיבוד מאות אלפי מסמכים ביום במיכון מתקדם

הכנה לסריקה

לאחר תהליך קליטה מסודר של המסמכים וסימון מוקפד הכולל את שם הלקוח, סוג החומר ותאריך הקליטה, מבוצעת הכנה מדוקדקת של המסמכים: יישור, הפרדה במקרה הצורך וארגון הדפים. הכנה ומיון נכונים קריטיים לצורך המשך תקין של תהליך העיבוד והזיהוי.

סריקת מסמכים

מתבצעת באמצעות הסורקים המתקדמים בעולם, המיועדים לעבודה בהספקים גדולים במיוחד ובאיכות אופטימלית. הגדרות הסריקה מותאמות לתהליך הזיהוי הדרוש ולאורך כל התהליך מתבצעת בקרה קפדנית למניעת טעויות.

סריקות מיוחדות ופורמטים גדולים

באמצעות המכשור המתקדם אנו מבצעים סריקות של מסמכים בפורמטים גדולים – מפות, שרטוטים, תכניות ועוד; סריקת מיקרופילם לצורך המרה למדיה דיגיטלית; המרת מסמכים רגילים למיקרופילם לצורך אחסון חסכוני של מסמכים באיכות מקור; סריקת ספרים שלמים ללא צורך בפירוק ועוד. ברשותנו ציוד הסריקה המתקדם ביותר בישראל, לרבות מכשור ופתרונות בלעדיים בארץ.