דיגיטציה לחשבוניות

ניהול יעיל ואיכותי של המערך עבור חברות הזקוקות לעיבוד מספר גבוה של חשבוניות

ניהול יעיל ואיכותי של המערך עבור חברות הזקוקות לעיבוד מספר גבוה של חשבוניות ממקורות שונים.

התהליך כולל: קבלה של החשבוניות מאת הלקוח, פענוח שלהן ושליפה של כל המידע הרלוונטי מתוך המסמך, בדיקות ובקרה של תקינות כל חשבונית.

לכל חשבונית מבוצעת חתימה דיגטאלית כפולה, בהתאם לדרישות מס הכנסה – פתרון יחודי המאפשר ללקוח לבער את החומר הפיזי בסוף שנת המס הראשונה.

לאחר מכן המידע מסונכרן אל מערכות הלקוח ומוטמע בהן. בכך מתייעל באופן משמעותי מערך הנהלת החשבונות, נחסך זמן רב ונמנע איבוד של מידע (שעלול להוביל לעיכובים בתשלומים וכד').