נוהלי עבודה לביצוע שירותי סריקת מסמכים צילום ומפתוח

התיאורים להלן מתמקדים בהדגמת השירותים והתהליכים המתקיימים כדרך שיגרה בחברת אימג'סטור מערכות בע"מ ומגובים בנהלים מובנים המתחייבים

להסמכת ISO-9000 הקיימת בחברה (כולל שיטות בקרה על איכות התוצרים ואימות כמותי / איכותי של הפלט מול הקלט).
שיטת העבודה

להלן פירוט הנחיות ונהלים על פיהם מבוצעים שלבי הסריקה והמפתוח, בלשכת השירות של
חברת אימג'סטור מערכות. הפעילויות כוללות את השלבים הבאים:

  • שינוע – העברת התיקים מאתר הלקוח לאתר הספק  - קליטה פירוק, דילול, מיון סידור והכנת התיקים לסריקה/לצילום.
  • סריקת מסמכים (כולל טיוב, בקרה ואימות)
  •  צילום מסמכים למיקרופילם (אופציונלי)
  •  אריזת מסמכים, איסוף והחזרה- מפתוח המסמכים
  •  בקרת איכות
  •  העברת הנתונים והתסריקים (Images) ללקוח
  •  אחסון, טעינה ואחזור הקבצים
  •  תהליכים
  •  אבטחת המידע
  •  שינוע המסמכים