במסגרת שירותי המפתוח ובניית בסיסי הנתונים לחומר הסרוק, מבצעת חברתנו שירותי טיוב נתונים הכוללים הרחבה של מאגר המידע המסופק ללקוח, תוך ביצוע מערך שלם של פעולות טיוב ושיפור בשלב טרום סריקת המסמכים ולאחריו.